Raard

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RAARD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Gedeeld: I in azuur een kruisvaan van zilver, met aflopend kruis van keel; II in zilver een letter W van sabel, boven en onder vergezeld van een klaverblad van sinopel."

Wapen van Raard

Oorsprong/verklaring

Raard ligt op de grens van West- en Oostdongeradeel, hetgeen door de verdeling wordt gesymboliseerd. De kruisvaan is het symbool voor de oude kerkpatroon, de H. Johannes de doper. De letter W en de klaverbladeren komen uit het wapen van de familie Van Kleffens.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)