Rauwerd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RAARD - RAUWERD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Rauwerd

Oorsprong/verklaring

Als basis diende het wapen van de voormalige gemeente Rauwerderhem, aangevuld met de rozen uit het wapen van de familie Jongema, die op Jongemastate woonden.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl