Readstjerk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

READSTJERK - ROODKERK

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dantumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In blauw een zilveren kerk met zadeldaktoren, kerk en toren met een rood dak en een zilveren kruis op de toren."

Wapen van Readstjerk

Oorsprong/verklaring

Het wapen van Roodkerk is in dezelfde tijd (1977) ontstaan als de wapens van de buurdorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij de registratie van alle dorpswapens van die gemeente in 1984, bleef het wapen van Roodkerk buiten beschouwing, daar dit dorp in de buurgemeente Dantumadeel ligt (zij het slechts vlak over de grens). Daar bleek dat de bewoners wel degelijk wapen (en vlag) gebruikten, is besloten dit wapen alsnog vast te leggen.

De oorsprong van dit wapen zou een oud, bestaand wapen zijn geweest (in goud een rode kapel met een spits torentje), doch de bron hiervan is nooit achterhaald, zodat de Fryske Rie foar Heraldyk met dit ontwerp is gekomen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk