Reiderzijlvest

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

REIDERZIJLVEST

Provincie : Groningen
Opheffing : 1992 Dollardzijlvest (1995 Hunze en Aa's)
Toevoegingen : 1970 Pekel A, Reiderland (waterschap), Stadspolder, Westerwolde

I : 24 mei 1971
"In azuur een Romaanse kerk van zilver met een dubbele zijbeuk, het koor rechts, de ingang links en op het dak in het midden twee torens, de linker hoger dan de rechter, en op de uiteinden twee breedarmige kruisen; een schildvoet van zilver met een zijl van keel, de gehele schildvoet vullend en bestaande uit drie bogen; een schildzoon van sabel met tien gouden korenaren, geplaatst in de richting van de zoom.Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Reiderzijlvest

Oorsprong/verklaring

Het bovenste deel avn het wapen geeft het klooster weer uit het zegel van Reiderland (zie Bellingwolde). Het onderste deel is een afbeelding van een sluis of een zijl, dus een sprekend element.

De schildzoom met de 10 korenaren geeft de 10 verschillende onderdelen aan (polders etc) waaruit het waterschap bestaat. Tevens zijn ze ontleend aan het wapen van het waterschap Pekel A en het Westerwolde, waarin het waterschap is gelegen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Pathuis, 1977