Riedpolder

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE RIEDPOLDER

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1971 Noardlik Westergoa (1997 De Waadkant (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 9 mei 1935
"In azuur een golvende dwarsbalk van zilver, vergezeld boven van drie rozen van goud, naast elkander, en beneden van een gouden korenschoof gebonden van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Riedpolder

Oorsprong/verklaring

Het waterschap lag in de gemeenten Barradeel en Franekeradeel. Het blauwe veld is afgeleid van de wapens van die gemeenten. De rozen komen uit het wapen van Franekeradeel, de korenschoof uit het wapen van Barradeel.

De golvende dwarsbalk is de Ried.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Leeuwarder Courant 26 november 1935 Link=Netherlands