Rijn en IJssel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RIJN EN IJSSEL

Provincie : Gelderland, Overijssel
Opheffing : -
Toevoegingen : 1997 Berkel, IJsselland-Baakse Beek, Oude IJssel, Schipbeek, Rijn en IJssel (polderdistrict), Oostelijk Gelderland

Het waterschap voert geen wapen, maar een logo.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : -