Rijnland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

Provincie : Zuid Holland, en Noord Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 2005 Groot Haarlemmermeer, Oude Rijnstromen, Wilck en Wiericke; 1950-80 zo'n 50 inliggende polders

I : 14 juli 1819
"Zijnde een schild van zilver, beladen met een met uitgespreiden vlerken en pooten zwarte dubbelden arend, hebbende op ieder hoofd eenen gouden ring en dragende op deszelfs borst een van goud gekroond schild van goud, beladen met een klimmenden leeuw van rood. Het schild gedekt met een keizerlijken kroon".

Wapen van Rijnland

Oorsprong/verklaring

Het hoogheemraadschap van Rijnland in in het begin van de 13e eeuw ontstaan, maar het wapen dateert uit de 15e of 16e eeuw. Tot die tijd zegelden de heemraden de stukken van Rijnland met hun persoonlijke zegels en wapens.

Het wapen bestaat uit de Hollandse leeuw en de Keizerlijke adelaar van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. De combinatie van beide elementen als symbool van Rijnland komt voor het eerst voor op een keurboek uit het jaar 1610. Als losse elementen komen ze voor in de glas-in-lood ramen die het hoogheemraadschap in de 16e eeuw schonk aan de kerk van Gouda. Er zijn indicaties dat het hoogheemraadschap de symbolen, los of gecombineerd, al in de 15e eeuw voerde, maar bewijzen zijn hier niet voor.

De symbolen zijn afgeleid van de zegels van Willem II van Holland, die in het midden van de 13e eeuw gekozen werd tot Rooms-Koning. Hij voerde vanuit Holland de leeuw, en als Rooms-Koning ook de adelaar. Volgens enkele actes heeft hij in 1255 de Hoge Heemraden van Rijnland diverse privileges verleend. Of hij daarmee ook het hoogheemraadschap heeft opgericht, of heeft erkend, is niet bekend. Waarschijnlijk is het hoogheemraadschap ouder.

In allerlei documenten, boeken en andere zaken na 1610 verschijnt als symbool van Rijnland de adelaar met op de borst het wapen van Holland. In de tweede helft van de 17e eeuw verschijnt de combinatie voor het eerst in het geheel in een schild. Ook wordt op een kaart van Rijnland uit 1687 het schild gedekt door een keizerskroon. Ook in een raam van de kerk van Oudshoorn, geschonken in 1667 staat de combinatie in een rond schild, gedekt met de keizerskroon. Daarna is het wapen niet wezenlijk gewijzigd.

Rijnland1.jpg

Het wapen in 1687 (Nationaal Archief)
Wapen van Rijnland

Het wapen in Spaarndam (bron)
Wapen van Rijnland

Poststempel 1976


Literatuur: 't Hart, z.j.(1977)