Rinsumageast

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RINSUMAGEAST - RINSUMAGEEST

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dantumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In goud een groene dwarsbalk, beladen met een gouden ganzeveer; de balk van boven en van onder vergezeld van twee rode, burchten, geopend van het veld."

Wapen van Rinsumageast

Oorsprong/verklaring

Rinsumageest is een dorp met veel groen en bekend om zijn vier adellijke huizen, die hier vroeger hebben gestaan.

In een van deze huizen, Tjaarda-state, is de bekende kroniekschrijver Worp van Thabor geboren, wat wordt gesymboliseerd door de ganzenveer.

Het gouden veld verwijst naar het tweede deel in de dorpsnaam; "geest" (of gaast), dat hoge, zandige grond betekent.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk