Rolde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ROLDE

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1998 Aa en Hunze
Toevoegingen : -

I : 28 november 1922
"In goud een paal van keel, beladen met een zilveren zwaard met gouden gevest en een klein zilveren kruisje daarboven, en begeleid van vier rechterhanden van keel met twee opgestoken vingers."

Arms of Rolde

II: 6 december 1950
"In goud een paal van keel, beladen met een zwaard van zilver met gevest van goud, overtopt door een klein kruisje van zilver, en begeleid van 4 rechterhanden van keel met ieder 2 opgestoken vingers. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels en vastgehouden rechts door een Edele-Ette, de rechterhand rustend op de heup, dragende een vilthoed van bruin met band van goud en versierd met 2 struisveren van zilver, gekleed in wit satijnen wambuis met splitver siering, gepijpte kraag en lange mouwen met manchetten, alles van hetzelfde, voorts een pofbroek van bruin, gehouden door 3 bandelieren van goud, waaraan bevestigd een degen met gevest van goud en gestoken in een schede van hetzelfde; tenslotte hosen van zilver, schoenen van bruin en een mantel van sabel met een bontkraag van bruin; links gehouden door een boer-Ette, dragende een kleine baret en een wambuis met korte pofmouwen, beide van sabel, een hemd met gepijpte kraag en lange mouwen met manchetten, alles van zilver, zogenaamde Spaense Bocxen, hosen en schoenen, alles van sabel, en houdend in de omlaaggehouden linkerhand een schriftrol van zilver; het geheel geplaatst op een arabesk."

Wapen van Rolde

Oorsprong/verklaring

Volgens een landrecht in 1412 hield het hoogste gezag van Drenthe, sinds de 14e eeuw als etstoel aangeduid, jaarlijks 3 zittingen, waarvan 2 in het gebied van de huidige gemeente Rolde. De etstoel werd gevormd door 24 etten, onder voorzitterschap van de Drost van Drenthe. Deze Etten, of gezworenen, werden afgevaardigd uit de adelstand en de boeren. De handen duiden op de door het af te leggen eed bij de aanvaarding van hun bediening. Het zwaard met kruisje duidt op de hoogste rechtsmacht, uitgeoefend door de Drost.

In november 1921 had de gemeente een geheel ander wapen voorgesteld, namelijk een gevierendeeld wapen, waarbij ieder kwartier een symbool voor een van de dorpen moest bevatten. Het eerste kwartier vertoonde de kerktoren van Rolde, het tweede een runeletter voor Ballo, het derde drie korenaren voor Grolloo en het vierde een schaap voor Schoonloo. En als schildhouder ter rechterzijde een Germaan in 4e eeuwse uitrusting.

De Hoge Raad van Adel kon zich in dit drukke ontwerp niet verenigen en ontwierp een nieuw wapen, wat door de gemeenteraad werd aanvaard en in november 1922 werd verleend.

Wapen van Rolde

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Druif, 1966