Rottevalle

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ROTTEVALLE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Smallingerland

Het volgende dorpswapen is bekend :
In groen een zilveren punt, aan weerszijden vergezeld van een zilveren turf en beladen met de rode voorgevel van de dorpskerk met blauwe spits, zilver geopend en verlicht; in een golvend rood schildhoofd twee ineen geslagen zilveren handen met mouwen.
Wapenspreuk UT DE LITS WEI OMHEECH in zilveren letters op een rood lint.

Wapen van Rottevalle

Oorsprong/verklaring

Het dorpsgebied van Rottevalle was in het verleden verdeeld over drie gemeenten, Achtkarspelen, Smallingerland en Tietjerksteradeel. Zo is ook het schild door een punt in drieen verdeeld.

Het beeld van de dorpskerk is afgeleid van het wapen van Achtkarspelen, waar het dorp vroeger toe behoorde; het dorp Rottevalle lag in een punt van de grietenij Achtkarspelen, vandaar dat de kerk in de zilveren punt is geplaatst. De klaver staat voor de hedendaagse landbouw.

Het dorp is ontstaan uit de vervening; bij het dorp lag het gebied Witveen en ten zuiden daarvan het Zwartveen, tussen Opeinde en Rottevalle. Dit wordt gesymboliseerd door de twee turven. De veenontginning werd uitgevoerd door samenwerking tussen de "Compagnons", verenigde verveners in zuidoost Friesland. Daarnaar verwijzen de twee handen in het schildhoofd.
Het rood in het schildhoofd verwijst naar de vroegere hoogveenheide, terwijl het zilver de inkosten uit de vervening voorstelt.

De golvende deellijn staat voor de Lits, het riviertie waarlangs de turf werd afgevoerd.

De Friese spreuk betekent: Vanuit De Lits een weg omhoog (gevonden). Naar verluidt heeft Rottevalle zijn ontwikkeling en groei te danken aan het riviertje De Lits, de economische levensader van het dorp.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Heijningen, H. van : Alle vijf dorpen van Smallingerland (Fr.) nu bewapend en bevlagd. Heraldisch Tijdschrift 23:1(2017)29-34.