Rottum (Skarsterlân)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ROTTUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Skarsterlân

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Gekeperd doorsneden door middel van een schans van keel: I in goud in de rechterbovenhoek een verkort kruis en in de linkerbovenhoek een ruit, beide van sabel; II in zilver een zevenpuntige ster van sinopel."

Wapen van Rottum (Skarsterlân)

Oorsprong/verklaring

De schans-vormige keper herinnert aan de schans die vroeger in het dorp heeft gestaan. Ook lijkt de vorm op de plaatselijke klokkenstoel. Het kruis duidt op een uithof van een klooster van de Duitse Orde dat in het dorp heeft gestaan. De ruit slaat op de rechtspraak, die in het dorp werd uitgeoefend. De ster is de ster van de Zevenwouden en geeft aan dat hier de landdagen van de Zevenwouden gehouden werden.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1992