Runde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE RUNDE

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1975 De Veenmarken (1992 Dollardzijlvest (1995 Hunze en Aa's))
Toevoegingen : Barger-Oosterveld, Emmererfscheidenveen, Het Compascuum, Weerdinge

I : 18 februari 1964
" In sabel een ingebogen, tot de bovenrand van het schild reikende, punt van zilver, beladen met een verlaagde golvende dwarsbalk van keel, waar overheen een steigerende hengst van sabel; ter rechterzijde van de punt een eikentak van vijf bladeren en drie eikels van hetzelfde, ter linkerzijde bezaaid met zilveren penningen. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Runde

Oorsprong/verklaring

De overheersende zwarte kleur duidt op het donkere hoogveen en de turfwinning in het gebied. De eikentak duidt op de vele eikenbomen die rond de bewoning op de zandgronden stonden en dus karakteristiek voor het landschap waren. De penningen symboliseren de kogels, als herinnering aan de vele gevechten met de bisschoppen van Munster, rond de Emmer schans.

De dwarsbalk stelt het riviertje de Runde voor, de naamgever van het waterschap. De kleur is rood, omdat het ijzerhoudende water veelal bruinrood is gekleurd. Het paard is een herinnering aan de gemeenschappelijke weiden rond het dorp Roswinkel in het gebied.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : brief waterschap de Runde.