Ryptsjerk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RYPTSJERK

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Tytsjerksteradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Ryptsjerk

Oorsprong/verklaring

De eenden staan voor de (vroeger veel voorkomende) eendenkooien rond het dorp. De zeisen slaan op het agrarische karakter. Het schildhoofd is 'gezeisd'.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Doarpswapens en doarpsflaggen fan de doarpen yn de gemeente Tytsjerksteradiel. Uitgave van de gemeente.