Súdwest Fryslân

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SÚDWEST FRYSLÂN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 2011 Bolsward, Nijefurd (Hemelumer Oldeferd (ged), Hindeloopen, Stavoren, Workum), Sneek, Wûnseradiel, Wymbritseradiel (1984 Doniawerstal (ged), IJlst); 2014 Boarnsterhim (ged, 1984 Haskerland (ged, 1934 Schoterland (ged)), Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel (ged)); 2018 Littenseradiel (ged, 1984 Baarderadeel, Hennaarderadeel)

I : 17 augustus 2012
"Gedeeld; I in goud een halve adelaar van sabel; II in azuur vijf muurkronen van zilver met elk drie bastions, paalsgewijze geplaatst en gevoerd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee aanziende leeuwen van goud."

Wapen van Súdwest Fryslân

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de adelaar van Bolsward, Workum, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel, met de kronen van Nijefurd. Alleen is het aantal kronen vermeerderd tot 5 voor de opgeheven gemeenten.

Wapen van Súdwest Fryslân

Het wapen op het gemeentehuis in Sneek

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg




Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :