Sûd-Winnighe

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SÛD-WINNINGHE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1976 De Wâlden (1997 Lauwerswâlden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 6 januari 1966
"Doorsneden : I gedeeld : a in keel drie in elkaar gevlochten vissen van zilver, de top van deze driehoekige figuur naar boven gericht, in het schildhoofd vergezeld van een stadhouderlijke kroon van goud; b in goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en geklauwd van keel; II in tegenhermelijn een dwarsbalk van zilver, beladen met drie dwarsbalksgewijs geplaatste zwemmende eenden van sabel, gebekt van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Sûd-Winnighe

Oorsprong/verklaring

De stadhouderlijke kroon is een herinnering aan de band die de Friese stadhouders lange tijd hadden met Eernewoude, gelegen in het waterschap.

De vissen zijn een symbool voor de binnenvisserij (de drie gevlochten vissen hebben ook een religieuze betekenis, maar hier is gekozen voor een estethische voorstelling, zonder bijbedoelingen).

De tweekoppige adelaar is het wapen van het dorp Eernewoude.

De onderste helft van het schild herinnert aan de vervening in het gebied. Het tegenhermelijn is een symbool voor het hoogveen, de balk met de eenden voor de ontstane (en vaak weer verdwenen) kanalen en meren in het gebied na vervening. Ook symboliseren de eenden de vroeger belangrijke eendenkooien in het gebied.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1966