Scharnegoutum c.a.

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SCHARNEGOUTUM C.A.

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1980 De Middelsékrite (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 13 mei 1935
"Schuingevierendeeld: boven in azuur een zespuntige ster van goud, rechts in goud een roos van keel; links in goud een lelie van azuur; beneden in sabel een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen, mede van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Scharnegoutum c.a.

Oorsprong/verklaring

Het wapen bestaat uit elementen uit de gemeentewapens van de gemeenten, waarin het waterschap werkzaam was : de ster van Baarderadeel, de roos van Hennaarderadeel, de kroon van Sneek en de lelie van Wijmbritseradeel.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :