Scheldekwartier

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HET SCHELDEKWARTIER

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 2004 Brabantse Delta
Toevoegingen : 1995 De Agger, De Mark-Vlietlanden, Zoomvliet

I : 21 maart 1995
"Doorsneden door een golvende dwarsbalk van zilver; I gedeeld; a in keel een geopende burcht van zilver; verlicht van sabel; b in goud een lelie van sabel; II in sinopel drie maliën van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. "

Wapen van Scheldekwartier

Oorsprong/verklaring

De dwarsbalk is afkomstig uit de wapens van de voormalige waterschappen en is een typich waterstaatskundig symbool. De burcht is ontleend aan het wapen van de Mark-Vlietlanden, en vertegenwoordigt tevens de bewoning in het gebied. De lelie is ontleend aan het wapen van De Agger, en vertegenwoordigt de landbouw in het gebied. De onderste helft staan de drie malien uit het wapen van Glymes en het Markiezaat van Bergen op Zoom. Ze kwamen ook voor in de wapens van Zoomvliet en de Mark-Vlietlanden en een aantal gemeenten in het waterschapsgebied.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Ham, W.A. van : Het wapen van het nieuwe waterschap Het Scheldekwartier. Nederlandsche Leeuw 113(1996)219-221.