Sevenwolden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SEVENWOLDEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2004 Wetterskip Fryslân
Toevoegingen : 1997 Het Koningsdiep, Tjongercompagnonsvaarten, De Stellingwerven

I : 21 september 2000
"In sinopel drie golvende dwarsbalken van zilver en over alles heen een verbrede paal van keel, beladen met een kroon van drie bladeren, een afgerukte wolvenkop en een lelie, alles van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Sevenwolden

Oorsprong/verklaring

De drie golvende dwarsbalken symboliseren de naam van het waterschap, het schild wordt in zeven vlakken verdeeld. Bovendien waren de kleuren van de oude go Zevenwouden ook groen en zilver. Tevens stellen ze de drie beekjes Tjonger, Linde en het Koningsdiep voor.

De paal is ontleend aan het wapen van het Koningsdiep, en is beladen met elementen uit de wapens van de voormalige waterschappen. De kroon uit het wapen van Het Koningsdiep, de wolvenkop van De Stellingwerven en de lelie uit het wapen van de Tjongercompagnonsvaarten.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel , Den Haag; Broersma, 2002