Sigerswâld

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SIGERSWÂLD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
":Doorsneden; I in keel een zeisblad van zilver; II in azuur vier turven van zilver, geplaatst 1, 2 en 1; over de doorsnijdingslijn een versmalde dwarsbalk van zilver.&quot

Wapen van Sigerswâld

Oorsprong/verklaring

Het dorp wordt zowel door een vaart als door de doorgaande weg in twee helften verdeeld; dit wordt gesymboliseerd door de dwarsbalk.

Het ene deel van het dorp heeft van oudsher een agrarisch karakter, hetgeen wordt gesymboliseerd door de zeis. In het andere deel werd al in de Middeleeuwen turf gewonnen door de monniken van het klooster te Smalle Ee. De turven zijn in een kruisvorm geplaatst ter herinnering aan het uithof van dit klooster in het dorp. De blauwe kleur geeft het vele water in het dorp aan.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994