Sjöbo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SJÖBO

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Malmöhus län)
Additions : 1974 Bjärsjölagård (partly, 1952 Västerstad, Östraby, Östra Kärrstorp, Öved), Blentarp (1952 Everlöv, Sövde), Vollsjö (1952 Brandstad, Fränninge), Östra Färs (1952 Lövestad, Röddinge, Tolånga, Vanstad)

Arms of Sjöbo

Official blazon

I fält av guld ett avslitet björnhuvud med tunga och tänder röda och däröver en svart ginstam, belagd med en krona av guld.

Origin/meaning

The arms were granted in 1969 and confirmed in 1974. The Arms is based on those of the Hundred of Färs härad.


Arms of Sjöbo

The (faded) arms on a roadsign on the municipal border

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Nevéus and de Waern, 1992