Skearnegoutum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SKEARNEGOUTUM - SCHARNEGOUTUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wymbritseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In azuur een versmalde golvende dwarsbalk van zilver; over alles heen een vijfpuntige ster van goud; en een schildhoofd van goud, beladen met een uit de delinigslijn komende dubbele adelaarskop van sabel, gebekt en getongd van keel."

Wapen van Skearnegoutum

Oorsprong/verklaring

De ster slaat op de voormalige vijf dorpen in het noorderkwartier van Wymbritseradiel. De kleuren zijn weveneens ontleend aan het wapen van Wymbritseradiel. De dwarsbalk is de Swette, een riviertje dat door het dorp stroomt. De adelaar is afgeleid van het wapen van Karel V, dat in de dorpskerk is afgebeeld.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1989