Smilde (waterschap)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WATERSCHAP SMILDE

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1995 Noorderzijlvest
Toevoegingen : -

I : 19 april 1966
" Van natuurhermelijn, beladen met een rechterschuinbalk van azuur; met een van keel gezoomd hartschild, golvend doorsneden : I in zilver een omziende vliegende adelaar van sabel van terzijde gezien; II golvend gedwarsbalkt van azuur en zilver van zes stukken. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Smilde (waterschap)

Oorsprong/verklaring

Het hartschild is het wapen van de voormalige heerlijkheid Hoogersmilde, zie de gemeente Smilde. De zoom geeft aan dat de heerlijkheid gelegen was in het met heide begroeide hoogveengebied. De schuinbalk slaat op de Smilder Vaart, de hoofdavoerader van het water in het waterschap. Het natuurhermelijn tenslotte symboliseert het onontgonnen terrein.

Het is een van de twee wapens in Nederland met natuurhermelijn (de andere is Leidse Rijn), en een van de weinige overheidslichamen ter wereld met deze bontsoort (bekend is verder Bregenz in Oostenrijk). Hoewel de bontsoort in een heraldische encyclopedie vermeld werd, waren er bij de Hoge Raad van Adel geen voorbeelden van bekend. Ook over de naamgeving was veel te doen, oorspronkelijk heette het geplekt hermelijn, maar iets kan alleen geplekt zijn, als het een attribuut betreft, geen veld. Een leeuw of vis kan wel 'geplekt' zijn, dwz bezaaid met bijvoorbeeld rode stippen. Uiteindelijk werd gekozen voor natuurhermelijn als nieuwe naam.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1966