Sneeker Oudvaart

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE SNEEKER OUDVAART

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1981 Middelsékrite (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 10 maart 1933
"Een paal van zilver, ter rechterzijde in sabel drie kronen van goud boven elkanedr, ter linkerzijde in sinopel twee schuingekruiste toegewende sleutels met de baarden naar boven, van boven vergezeld van twee elkander rakende tegengestelde wassenaars, beneden van een lelie, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Sneeker Oudvaart

Oorsprong/verklaring

De paal is de Oudvaart, de kronen zijn ontleend aan het wapen van de stad Sneek, de sleutels van Rauwerderhem, de wassenaars van Idaarderadeel en de lelie van Wijmbritseradeel, de gemeenten waarin het waterschap werkzaam was.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :