Spannum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SPANNUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In blauw twee schuingekruiste gouden pijlen met de punten naar boven, beladen met een rood hart met gouden vlammen."

Wapen van Spannum

Oorsprong/verklaring

Het wapen gaat terug op een herinneringsbord in de kerk van de verbouwing van 1729. Het werd als een plaatselijk symbool gezien, maar het is feitelijk het brandend hart van Christus, liggende op 2 pijlen. Op het bord staat het symbool in een soort cartouche, waardoor het als wapen werd aangezien. Na enkele kleine aanpassingen kon het wel als dorpswapen verleend worden.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.