Stynsgea

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

STYNSGEA - AUGUSTINUSGA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Achtkarspelen

Het volgende dorpswapen is aangenomen in 1999 :
"In rood een geopend boek van goud, beladen met een brandend hart van rood, een zilveren schildzoom, beladen met afwisselend 4 eikels en 4 klavers van groen."

Wapen van Stynsgea

Oorsprong/verklaring

Het boek en het brandende hart zijn de attributen van St. Augustinus, waaraan de dorpskerk is gewijd en waaraan het dorp zijn naam heeft te danken. Het rode veld waarop het boek is gezet verwijst naar het bisschoppelijke rood, daar Augustinus bisschop van Hippo was. Ook vormt het rood een verwijzing naar de heide die hier vroeger veel voorkwam.

Het dorpsgebied wordt voorgesteld door de schildzoom. In de schildzoom zijn wapenelementen uit de familiewapens van verschillende adellijke geslachten, welke hier eertijds hebben gewoond.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk