HOTW Picture of the Day :
Zarasai.jpg

Stynsgea

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

STYNSGEA - AUGUSTINUSGA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Achtkarspelen

Het volgende dorpswapen is aangenomen in 1999 :
"In rood een geopend boek van goud, beladen met een brandend hart van rood, een zilveren schildzoom, beladen met afwisselend 4 eikels en 4 klavers van groen."

Wapen van Stynsgea

Oorsprong/verklaring

Het boek en het brandende hart zijn de attributen van St. Augustinus, waaraan de dorpskerk is gewijd en waaraan het dorp zijn naam heeft te danken. Het rode veld waarop het boek is gezet verwijst naar het bisschoppelijke rood, daar Augustinus bisschop van Hippo was. Ook vormt het rood een verwijzing naar de heide die hier vroeger veel voorkwam.

Het dorpsgebied wordt voorgesteld door de schildzoom. In de schildzoom zijn wapenelementen uit de familiewapens van verschillende adellijke geslachten, welke hier eertijds hebben gewoond.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk