Surhuisterveen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SURHUISTERVEEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Achtkarspelen

Het volgende dorpswapen is bekend :

Surhuiste.jpg

Oorsprong/verklaring

De boven het wapen geplaatste kroon en fleurons geven de grootte van het dorp aan.

Het klaverblad wijst op weidegrond in vroegere jaren met de eikel, zijn de het gebruik als veevoer. De twee turven zijn het symbool voor de eerdere vervening en turfafgravingen in deze streek.

De blauwe horizontale baan is de Feanster Feart welke vroeger door het dorp liep. De rode verticale baan stelt de weg voor in vroegere jaren tussen de dorpen Groninger- Opende (prov. Groningen) en Harkema-Opeinde (prov. Friesland). De goud-gele ondergrond wijst op de zandgronden.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Plaatje en tekst afkomstig van http://www.surhuisterveen.net/vlecke2.htm