Surhuzum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SURHUZUM - SURHUIZUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Achtkarspelen

Het volgende dorpswapen is bekend :

  • (fy) Yn goud in reade punt, topt mei in blau knis; de reade punt beselskippe oan de rjochter side fan in griene ikel en oan de lofter kant fan in griene boeklveitkerrel mei de punt nei onderen ta; in blau weagjend skyldhaad belein mei twa gouden leeljes (liezen).
  • (nl) De punt van keel, getopt met een kruis van azuur, vergezeld links van een boekweitkorrel, rechts van een eikel, beide van sinopel en van boven van een kruis van azuur; en een golvend schildhoofd van azuur, beladen met twee lelies van goud.
Wapen van Surhuzum

Oorsprong/verklaring

Het schildhoofd geeft de Louwers weer, de begrenzing van het dorpsgebied. De lelies zijn afkomstig van het Cistercienzerklooster te Gerkesklooster. Ook komen er lelies voor in het wapen van het ter plaatse belangrijke geslacht Van Haersma. De punt symboliseert de typische plaatselijke kerktoren. Het kruis herinnert aan een plaatselijke legende. De eikel en de boekweitkorrel symboliseren de bossen en de landbouw in het dorp.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991