Sweagerbosk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SWEAGERBOSK - ZWAGERBOSCH

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Kollumerland en Nieuwkruisland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Sweagerbosk

Oorsprong/verklaring

Het "bos" in de naam van dit dorp wordt door de twee bomen weergeven. Het rood van het tweede en derde kwartier verwijst naar ,de eertijds veel in deze streken voorkomende, heide. Op deze heide zochten schapen hun voedsel en in de zomer liet men de bijen hier de honing zoeken. Een en ander wordt door de droogscheerdersscharen en de bijen weergegeven.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.