Terband

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TERBAND

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Heerenveen

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In zwart een schedel, rustende op twee gekruiste beenderen, alles van zilver, met uit de oogkassen telkens drie gesteelde korenaren van groen. Wapenspreuk: op een wit lint in zwarte kapitalen: "Resurrectio" (Wederopstanding).."

Wapen van Terband

Oorsprong/verklaring

De groene korenaren die uit de schedel groeien, geven aan dat het vruchtbare leven uit de dood voortkomt. De graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dragen. Het is een wat luguber dorpswapen, doch vroeger stond men dichter bij de dood dan tegenwoordig.

Het wapen van Terband komt, evenals de wapens van Gersloot, Luinjeberd en Tjalleberd, voor op een zilveren avondmaalsbeker uit de kerk van Tjalleberd. Dit avondmaalszilver dateert uit begin 17de eeuw.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk