Terband

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TERBAND

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Heerenveen

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In zwart een schedel, rustende op twee gekruiste beenderen, alles van zilver, met uit de oogkassen telkens drie gesteelde korenaren van groen. Wapenspreuk: op een wit lint in zwarte kapitalen: "Resurrectio" (Wederopstanding).."

Wapen van Terband

Oorsprong/verklaring

De groene korenaren die uit de schedel groeien, geven aan dat het vruchtbare leven uit de dood voortkomt. De graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dragen. Het is een wat luguber dorpswapen, doch vroeger stond men dichter bij de dood dan tegenwoordig.

Het wapen van Terband komt, evenals de wapens van Gersloot, Luinjeberd en Tjalleberd, voor op een zilveren avondmaalsbeker uit de kerk van Tjalleberd. Dit avondmaalszilver dateert uit begin 17de eeuw.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk