Terhorne

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TERHORNE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Terhorne

Oorsprong/verklaring

Het wapen stond op een kast in de herberg "Café Zeven Wouden". Daar stond het wapen naast het wapen van Zevenwouden. Het sluit goed aan bij de wapens van Aldeboarn en Akkrum, maar kan ook een foutieve weergave zijn van het wapen van de voormalige gemeente Utingeradeel.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl