Terhorne

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TERHORNE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Terhorne

Oorsprong/verklaring

Het wapen stond op een kast in de herberg "Café Zeven Wouden". Daar stond het wapen naast het wapen van Zevenwouden. Het sluit goed aan bij de wapens van Aldeboarn en Akkrum, maar kan ook een foutieve weergave zijn van het wapen van de voormalige gemeente Utingeradeel.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl