Terwispel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TERWISPEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend : " In zilver een groen St. Antoniuskruis, dat de schildrand raakt, op de T-sprong beladen met een gouden klaverblad, het kruis ter weerszijden vergezeld van drie paalsgewijs geplaatste zwarte turven. "

Wapen van Terwispel

Oorsprong/verklaring

De kleuren groen en wit zijn ontleend aan het wapen van Zevenwouden. Het T-kruis slaat op de beginletter van het dorp en op de plaatstelijke kapel.

Ook symboliseert de T de twee dijken (De Walle en de Leidyk) die in de tijd van de vervening de landbouwgrond moesten beschermen.De turven en het klaverblad symboliseren de turfafgravingen en de landbouw. Zwart en zilver (wit) zijn de kleuren van het veen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk