Terzool

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TERZOOL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Terzool

Oorsprong/verklaring

Reeds lang bestaat het volksrijmpje "trije rapen en in koal dat is it wapen fan Tersoal". Bij navraag blijkt het nog onder de bevolking te leven en niet als spot ervaren.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl