Texel (waterschap)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TEXEL

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1995 Hollands Kroon (2003 Hollands Noorderkwartier)
Toevoegingen : 1969 het Burger Nieuwland, Eyerland, de Gemeenschappelijke Polders, Hoorn der Nieuwland en de Kuil, de Prins Hendrikpolder, Waal van Burg, het Noorden

I : 12 september 1978
" Doorsneden : I in goud twee toegewende leeuwen van keel, getongd en genageld van azuur, houdende met beide voorklauwen een omgekeerd anker van sabel; II gezeshoekt van goud en sabel, de zeshoeken van dezelfde kleur en hetzelfde metaal schuinbalkgewijs geplaatst; over alles heen een versmalde dwarsbalk van azuur, beladen met een streep van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. "

Wapen van Texel (waterschap)

Oorsprong/verklaring

De bovenste helft is grotendeels afgeleid van het wapen van de gemeente Texel, aangezien het gehele eiland onder de werkgebied van het waterschap valt. De onderste helft van het wapen geeft een dijk weer, en daarmee de beschermende taak van het waterschap. De twee kleine dwarsbalkjes symboliseren de slootjes, die nodig zijn voor de afvoer van het water.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Nieuw wapen voor waterschap Texel. Krantenbericht, verkregen via het waterschap.