Tolloysen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TOLLOYSEN

Provincie : Zuid Holland

"In sabel een dwarsbalk van zilver, vergezeld van 15 ziveren bollen, geplaatst 5 en 4 boven de balk en 3, 2 en 1 onder de balk."

Tolloysen.hh.jpg

Oorsprong/verklaring:
De heerlijkheid en het dorp Tolloysen lagen in de Grote Waard onder Dordrecht. Het dorp werd in 1421 door de Sint Elisabethsvloed vernietigd en nooit meer opgebouwd. Het wapen is bekend uit de beschrijving van de heerlijkheden en dorpen rond Dordrecht door Jacob van der Eyk in 1628.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Van der Eyk, 1628