Tusken Mar en Klif

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TUSKEN MAR EN KLIF

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1997 Boarn en Klif (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen : 1968-78 De Brandemeer, De Grens, De Groote Noordwolderveenpolder, De Grote Woudpolder, De Heidenschapsterpolder , De Kei, De Kleine Brekken, De Kleine Wiskepolder, De Koevorder polder, De Langesloot, De Lemsterpolders, De Luts, De Madenlaan, De Noedweg, De Twaalf Voeten, De Uitkomst, De Wiske, De Wollegaast, De Zomerpolder van Kolderwolde, Galahuis, Grote Polder van Langweer, Dijken en Boornzwaag, Het Workumer Nieuwland, Nieuwe Teroelsterpolder, Slotmolenpolder, Wainserwar, Woudsend c.a., Ymedam

I : 2 juni 1967 "Gevierendeeld : I in zilver drie omgewende hellebaarden, waartussen twee omgewende strijdbijlen, alle van azuur en gesteeld van sabel, de hellebaarden boven de bijlen uitstekende en alle stelen komend uit de onderrand van het veld; II en III linksgeschuind van azuur en keel, waaroverheen een steigerende hengst van zilver; IV in zilver drie gespannen handbogen van sabel, naast elkaar geplaatst, met de pezen aan de linkerzijde; over alles heen een hartschild van azuur, beladen met een keper van zilver, boven vergezeld van twee zespuntige sterren van goud, onder van een omgekeerde gezichtswassenaar eveneens van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Tusken Mar en Klif

Oorsprong/verklaring

De wapens in het eerste en vierde kwartier herinneren aan de slag bij Warns op 26 september 1345. In deze slag werd de Hollandse graaf Willem IV verslagen door de Friezen, hij kwam hierbij zelf ook om het leven, net als een groot deel van de Hollandse en Zeeuwse adel.

De veldverdeling in het tweede en derde kwartier zijn sprekend : rood voor de kliffen, met name de Rode Klif in Gaasterland, en blauw voor de zee. De paarden symboliseren de grote (paarden)markt, die in Harich werd gehouden op 16 augustus, sinds 1348. De plaats was strategisch gekozen omdat alleen schepen met een geringe diepgang hier konden landen. Er kwamen ook veel Hollandse kooplieden naar de markt, en door de gedwongen kleine schepen konden er geen grote legereenheden aan land gebracht worden (het was pas 2 jaar vrede). Tot het einde van de 16e eeuw was het een belangrijke markt.

Het hartschild is het wapen van het geslacht Van Swinderen dat op het slot te Rijs woonde en een belangrijke rol heeft gespeeld in de locale geschiedenis.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1968