Twizel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TWIZEL - TWIJZEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Achtkarspelen

Het volgende dorpswapen is aangenomen in 1999:
" In goud een zwarte gaffel, van boven vergezeld van een boekweitkorrel, ter rechterzijde van een rogge-aar en ter linkerzijde van een klaver, alles van groen; een rood hartschil, beladen met een zilveren wezel."

Wapen van Twizel

Oorsprong/verklaring

Vroeger heette het dorp Optwizel, hetgeen betekent: "bij de tweesprong". We zien in het dorp dan ook twee belangrijke wegen uit elkaar lopen. Deze tweesprong wordt door de gaffel weergegeven. Zwart om aan te geven dat de onverharde wegen er door de modder zwart uitzagen (tegenwoordig door het asfalt.) De zandgrond waarop het dorp ligt, wordt aangegeven door het gouden veld. Op het hoge deel, meestal aan de westkant van de weg, was bouwland, waar veel rogge werd verbouwd. Aan de oostkant werd verreweg de meeste grond door weidelanden in beslag genomen. Deze situatie wordt door de rogge-aar rechts en de klaver links in het schild aangegeven. In het schildhoofd is een boekweitkorrel opgenomen, als aandenken aan de pelmolen en de verbouw boekweit. In het rode hartschild vinden we een verwijzing naar de bijnaam van de inwoners van Twijzel; ze werden in de volksmond "wezelingen" genoemd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk