Twizelerheide

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TWIZELERHEIDE - TWIJZELERHEIDE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Achtkarspelen

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Doorsneden: a. van goud; overtrokken van rood, driemaal getand en rakende de bovenrand van het schild, beladen met een takkenbos, ter weerszijden vergezeld van een heidebloem met rond het hart vier kleine kroonbladeren, geplaatst volgens een schuinkruis, en vier grote kelkbladeren, geplaatst volgens een recht kruis, alles van zilver; b. in groen een rechtsschuin geplaatste gouden punt, uitgaande van de linker schildrand en de top de rechter schildhoek rakende, de punt beladen met een rechtsschuin geplaatste groene klaver."

Wapen van Twizelerheide

Oorsprong/verklaring

Het motto "fan heide naar greide" is de basis geweest voor dit wapen. De bovenste helft is rood ter herinnering aan de heide. Hier woonden in armelijke hutten de bevolking. Deze z.g. spitketen of plaggenhutten worden weergegeven door de drie rode punten. De arme zandgrond bracht nauwelijks iets op. Het goud in het wapen, dat allereerst de zandgrond symboliseert, wil hier ook zeggen: achter de ellende gloort een betere toekomst.

Op de heide werden bezems en boenders van heide en berkentakken gemaakt. Ook werd dit hout als brandstof verhandeld. Als herinnering hieraan staan op het rode veld een takkenbos en gestileerde bloemen van de struikheide.

De onderste helft is groen als symbool van de "greide" of de huidige landbouwgrond. De gouden punt is de gestileerde vorm van een ploegijzer, welke nodig was om de "heide tot greide" te verwerken. De schuine plaatsing is om aan te geven dat alle landbouwkavels in de richting noordwest - zuidoost zijn gelegen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk