Uden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

UDEN

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I :16 juli 1817
"Van lazuur beladen met 8 zich overkruissende aan weerskanten geleliede stokken van goud; voor middenschild : van lazuur beladen met 11 fascen en geboord, mede van goud."

Wapen van Uden

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een verminkte versie van het wapen van Kleef. Uden kwam in 1396 in handen van de hertog van Kleef. De schepenbank voerde tot die tijd een zegel (de oudste afdruk uit 1331), waarop een eikenboom, waaraan twee schilden hangen. Deze schilden vertonen de wapens van de oudste heren uit het geslacht Van Herpen en dat van hun opvolgers uit het geslacht Van Valkenburg. Deze laatste familie kwam in 1328 in bezit van de heerlijkheid.

Op alle latere zegels komt het wapen van Kleef voor. De oudst bekende afdruk van een zegel met dit wapen dateert uit 1447. Het in de 17e of 18e eeuw vervaardigde zegel met het Kleefse wapen heeft tot voorbeeld gediend voor het wapen. Het wapen is echter in rijkskleuren verleend, omdat de burgemeester geen kleuren had aangegeven bij de aanvraag.

Zegel van Uden

Een 15e eeuws zegel van Uden
Zegel van Uden

Een 19e eeuws lakzegel van de gemeente (foto Bauke Hüsken)
Wapen van Uden

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Uden

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Uden

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Uden

Het wapen in het dorp (bron)
Wapen van Uden

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Uden

Poststempel 1989
Wapen van Uden

Briefhoofd, +/- 2013

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"In keel een hartschild van zilver, over alles heen een karbonkel van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Dit wapen is het wapen van Kleef in historische kleuren. Eventueel zou achter het schild een eikenboom geplaatst kunnen worden, ontleend aan het oudste zegel. Dit ontwerp is echter door de gemeente niet overgenomen.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : vHam, 1984 ; vdBergh, 1878; Brekel, 1992