Uitwaterende sluizen in Hollands Noorderkwartier

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2003 Hollands Noorderkwartier
Toevoegingen : 1993 Noordhollands Noorderkwartier, Uitwaterende sluizen in Kennemerland en Westfriesland

I : 12 oktober 1994
"In goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel, iedere kop omgeven met een aureool van goud, met op de borst een schild van goud, beladen met een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, in de rechtervoorklauw een spade van natuurlijke kleur opgeheven houdende, en een van sabel gevoegde, gemetselde muur, in het midden onderbroken door een even hoge, dubbele sluisdeur en aan weerszijden daarvan voorzien van boogvormige openingen waarin eveneens een dubbele sluisdeur is aangebracht en, boven de deur, een ononderbroken schot, alles van natuurlijke kleur, de muur oprijzende uit een golvende schildvoet, golvend doorsneden in drieen, azuur, zilver en azuur. Het schild gedekt met een gouden Keizerskroon, gevoerd van azuur."

Wapen van Uitwaterende sluizen in Hollands Noorderkwartier

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van elementen uit de wapens van beide opgeheven waterschappen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Schutte, 1996aa