Ureterp

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

URETERP

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In zwart een gouden keper, beladen met een groen klaverblad, de keper van boven vergezeld van twee gouden molenijzers en van onderen van een aanziende ramskop."

Wapen van Ureterp

Oorsprong/verklaring

De naam Ureterp heeft te maken met een zandrug in een veengebied, dit wordt in het wapen gesymboliseerd door de gouden keper op zwart. De klaver is een symbool voor de landbouw. De ramskop geeft aan dat de veenboeren vroeger vooral schapen hielden. De twee molenijzers verwijzen naar de twee molens die vroeger in het dorp stonden.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk