Usquert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

USQUERT

Provincie : Groningen
Opheffing : 1990 Hefshuizen (1992 Eemsmond (2019 Het Hogeland))
Toevoegingen : -

I : 11 februari 1904
"In keel 2 paalsgwijze afgewende visschen van zilver, vergezeld van 3 kleine Maltezer kruizen van hetzelfde, 2 en 1, tusschen de koppen der visschen geplaatst. Het schild gedekt met eene vijfbladerige kroon."

Wapen van Usquert

Oorsprong/verklaring

De vissen zouden sprekend zijn, Usquert zou van Vis-wierde komen (vergelijk ook Visquard). De kruisjes zijn een herinnering aan een Johannieter klooster te Wijtwerd in de gemeente.

Usquert.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Sierksma, 1962