Utingeradeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


UTINGERADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Boarnsterhim (2014 naar 4 gemeenten), Skarsterlân (2014 De Friese Meren)
Toevoegingen : 1816 Akkrum, Oldeboorn

I : 25 maart 1818
"Van keel beladen met 1 lelie van zilver, verzeld van 3 klaverbladen van goud, geplaatst 2 en 1. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Utingeradeel

Oorsprong/verklaring

De oorsprong van het wapen is onbekend, wel komen de klaverbladen ook veel voor in de dorpswapens in de gemeente. Het is dus waarschijnlijk een algemeen symbool voor de landbouw.

Utingeradeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Utingeradeel.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Utingeradeel.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Sierksma, 1962