From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Kristianstads län)
Additoions : 1952 Köpinge, Skepparslöv
Incorporated into : 1973 Kristianstad

Arms of Vä
Official blazon
Swedish

I blått fält ett uppskjutande krenelerat torn av silver med rundbågad röd port, belagd med högra delen av ett hjul i silver, och med röd kupol försedd med ribbor av silver och prydd med kula av silver överst|-

English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The arms were granted on August 17, 1960.

Vä was an old trading town and the arms are known since 1535. The meaning of the arms is not known.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literature : Skånska Vapenbilder. Poster issued on April 30,1966 by the Sydsvenska Dagbladet Snällposten