Veenpolder van Echten

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VEENPOLDER VAN ECHTEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1969 De Stellingwerven (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 13 mei 1935
"In keel een rijksappel van goud en een schildvoet geschakeerd van liggende blokjes van zilver en sabel in vier rijen, elke rij van zeven blokjes. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Veenpolder van Echten

Oorsprong/verklaring

De rijksappel is ontleend aan het wapen van de gemeente Lemsterland, waarin het waterschap lag. De schildvoet is symbolisch voor een veenpolder.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur :