Velt en Vecht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VELT EN VECHT

Provincie : Drenthe, Overijssel
Opheffing : 2014 Vechtstromen
Toevoegingen : 2000 't Suydevelt, Vechtlanden

Het waterschap voerde geen wapen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur :