Veluwe (waterschap)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VELUWE (Waterschap)

Provincie : Gelderland
Opheffing : 2013 Vallei en Veluwe
Toevoegingen : 2007 Noord Veluwe (ged), Oost Veluwe, Zuiveringsschap Veluwe

I : 11 juni 2007
"In sinopel drie verkorte golvende punten van zilver, uitgaande van de bovenrand en de twee onderste schildhoeken, in het hart vergezeld van een mispelbloem van zilver, geknopt en gepunt van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren."

Wapen van Veluwe (waterschap)

Oorsprong/verklaring

De mispelbloem is het symbool van Gelre en kwam al voor in de wapens van de drie opgeheven waterschappen.

De drie punten symboliseren enerzijds de drie opgeheven waterschappen, anderzijds zijn ze het symbool van de waterstromen die uit de hooggelegen Veluwe ontspringen. De kleur groen slaat op de natuur in het gebied.

Het waterschap verzocht al in 1999 om advies voor een nieuw wapen. De Hoge Raad kwam toen met een voorstel om de dwarsbalk van Noord-Veluwe en de paal van Oost-Veluwe te combineren tot een golvende keper en deze te laten vergezellen door een mispelbloem, een rad en de pronkende pauw.

Het waterschap stelde daarop voor om de keper te vervangen door twee golvende punten, uitgaande van de benedenhoeken, als verwijzing naar de beken in het gebied. Daarna reageerde het waterschap pas weer in begin 2007.

Omdat het ontwerp van 1999 een weinig harmonieuze indruk maakte, werd besloten dat er voldoende reden bestond om het dossier opnieuw te bezien, hetgeen resulteerde in twee nieuwe ontwerpen. Éen daarvan was het uiteindelijk toegekende bovenstaande wapen.

Het tweede daarvan kwam overeen met het voorstel van het waterschap van 1999 met dit verschil dat, teneinde de geconstateerde onevenwichtigheid weg te nemen, het aantal golvende punten werd uitgebreid tot drie, één voor elk van de opgeheven schappen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel