Vierde en vijfde veendistrict

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

POLDER VAN HET VIERDE EN VIJFDE VEENDISTRICT

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1970 Boarnferd (1997 Boarn en Klif (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : ?

I : 10 april 1935 "In zilver drie geplante boomen van sinopel naast elkander, vergezeld van vier liggende blokjes van sabel, geplaatst ter weerszijden van elken boomstam; een schildvoet geschakeerd van liggende blokjes van zilver en sabel in vier rijen , elke rij van zeven blokjes. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Vierde en vijfde veendistrict

Oorsprong/verklaring

Het wapen is gebaseerd op het wapen van de voormalige gemeente Aengwirden, waarin het waterschap lag.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg




Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :