Vierlinghpolders

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VIERLINGHPOLDERS

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1995 Land van Nassau (2004 Brabantse Delta)
Toevoegingen : 1989 De Striene, De Oude Prinslandse Polder, De Volkerakpolders (1937 De Koningsoordpolder, De Dintelpolder), De Willemspolder

I : 24 april 1989
"Golvend doorsneden : I in goud een jachthoorn van azuur, gesnoerd en geopend van keel, beslagen van zilver; II gedeeld : a in sinopel drie maliën van zilver; b in zilver drie schuinkruisjes van keel; in een ingedreven afgesneden punt van keel een vijfbladige bloem van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Vierlinghpolders

Oorsprong/verklaring

De jachthoorn in het wapen is het wapen van Oranje, en is opgenomen als symbool voor de verbondenheid van het huis Oranje-Nassau met de streek rond Dinteloord.

De onderste twee kwartieren met de maliën en de schuinkruisjes zijn ontleend aan het oude wapen van waterschap de Striene. Als extra toevoeging werd een bloem opgenomen in een punt. Deze bloem is afkomstig uit het wapen van de familie Vierlingh. Andries Vierlingh (1507-1579) vervulde een belangrijke rol bij de bedijking van het gebied en het geslacht is tevens de naamgever van het waterschap.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : -