Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

Waterschap DER VIJFDEELEN ZEEDIJKEN BUITENDIJKS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : ?

I : 6 september 1934
"In sinopel een lelie van goud en drie schildjes van zilver, twee ter weerszijden van de lelie en één daaronder, en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks

Oorsprong/verklaring

De lelie van goud is ontleend aan het wapen van Harlingen, de hoofdplaats van het waterschap. Door de drie schildjes worden de drie plattelandsgemeenten aangeduid, die deels of geheel in het waterschapsgebied lagen; Barradeel, Franekeradeel en Wonseradeel.

Het schildhoofd geeft aan dat het hier gaat om een zeewerend waterschap.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :