Wâlden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE WÂLDEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1997 Lauwerswâlden (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen : 1967 Het Buitenveld, 1976 Sûd-Winnighe

I : 15 december 1965
"Doorsneden : I. Gedeeld :a. in goud een dwarsbalk van azuur, waaroverheen een voortschrijdende monnik van natuurlijke kleur, gekleed in een habijt van zilver, overdekt door een scapulier van sabel met gordel en kap van hetzelfde, geschoeid van zilver en voor zich uit dragende een paalsgewijze geplaatste schop van zilver, gesteeld van sabel; b. In sabel achttien aaneengesloten ruiten van zilver in drie dwarsbalksgewijs gerangschikte rijen van zes; II. In zilver een uitgerukte elzenstruik van sabel van drie takken, de linnker- en rechtertak elk dragende zes bladeren van sinopel en aan de buitenzijde elk een takje met vier open gesprongen zaadproppen van sabel, de middelste tak aan weerskanten twee bladeren van sinopel en twee takjes met twee opengesprongen zaadproppen van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van het waterschap

II : 31 december 1976
"Doorsneden : I gedeeld; a in sabel 18 ruiten van zilver, aaneengesloten in drie rijen van zes; b in goud een dwarsbalk van azuur, waaroverheen een voortschrijdende monnik van natuurlijke kleur, gekleed in een habijt van zilver, overdekt door een scapulier van sabel met een gordel en kap van hetzelfde, geschoeid van zilver en voor zich uitdragende een schop van zilver gesteeld van sabel; II in keel drie in elkaar gevlochten vissen van zilver, waarvan de bovenste horizontaal geplaatst is, overtopt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Wâlden

Oorsprong/verklaring

De monnik in het eerste kwartier herinnert aan het Cistercienzer klooster Klaarkamp, wat in het gebied heeft gelegen. Het was een van de grootste kloosters in Friesland en de monniken zijn in dit gebied in de 13e eeuw begonnen met de ontginning.

Het tweede kwartier is een symbool voor het Wijnser rechtscollege, een Hof van Appèl dat te Wijns bijeenkwam. Het hof had 18 rechters, die door de 18 ruiten worden gesymboliseerd.

De onderste helft van het schild vertoont een elzenstruik. De struik is een sprekend symbool voor het waterschap. De Wâlden, wouden, waren vroeger hoogstwaarschijnlijk elzenwouden.

Na de samenvoeging met Sûd-Winninghe zijn de twee bovenste kwartieren gehandhaafd. De elzenstruik is vervangen door elementen uit het wapen van Sûd-Winninghe.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Leeuwarder Courant, 25 januari 1977.